TACITUS

"Exercitatio artem paravit"
"övning ger färdighet"

Gillar

Kommentarer